Aplikacja GlueCalc

Aplikacja GlueCalc

Efektywne wykorzystanie zasobów stanowi podstawę ekonomii i ekologii w produkcji.Baumer hhs GlueCalc zapewnia szczegółowe obliczenia dotyczące możliwych oszczędności w klejach i związanej z tym redukcji śladu węglowego przy produkcji opakowań, po prostu przechodząc do...