Efektywne wykorzystanie zasobów stanowi podstawę ekonomii i ekologii w produkcji.

Baumer hhs GlueCalc zapewnia szczegółowe obliczenia dotyczące możliwych oszczędności w klejach i związanej z tym redukcji śladu węglowego przy produkcji opakowań, po prostu przechodząc do zamówień punktowych.

Aplikację można pobrać na urządzenia Apple z oficjalnego App Store’u pod adresem:

https://apps.apple.com/de/app/gluecalc/id1451948835